Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP'ta Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Yaygınlaştırılması

GAP’TA SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği arasında yürütülen işbirliği çerçevesinde Kadir Has Üniversitesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademi ile işbirliği yapılmaktadır. Bu kapsamda Projenin temel amacı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) uygulaması gerçekleştiren yerel, ulusal ve çok uluslu şirketlerin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne yönelik KSS projelerini arttırmaları ve bu konuda sosyal kalkınma uygulamaları gerçekleştiren GAP Bölge Kalkınma İdaresi çalışmaları konusunda stratejik bir bilinç oluşmasının sağlanmasıdır.

Bu çerçevede ilk olarak Aralık 2012 tarihinde gerçekleşen KSS Pazaryeri Etkinliği’nde GAP da proje ortağı olarak yer almış ve stand ile şirketlere sosyal projelerin tanıtımı yapılmıştır. Ayrıca Şubat 2013 tarihinde CSR-Europe ve Avrupa Birliği ortaklığı ile gerçekleşen CSR Avrupa Ödülleri Türkiye’de GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil Jüri Üyesi olmuş ve şirketlerin KSS Projelerini değerlendirmiştir.

Bunun ardından Mayıs 2013 GAP Genç Festivali’nin teması “Sosyal Sorumluluk” olmuştur. Bu kapsamda yapılan panel ile gençlere sosyal sorumluluk alanında özel sektörün katılımı ile bilinçlendirme yapılmıştır. Panele Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı ve CSR-Europe Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Dinler, Banvit Basın Halkla İlişkiler ve KSS Yönetimi Müdürü Fatih Göçen; Statkraft KSS Birimi Kırsal Kalkınma Yöneticisi Sertaç Turhal’ın katılımı ile gerçekleşmiştir.

2013 KSS Pazaryeri Etkinliği’nde daha aktif ve yoğun bir görünüm ile GAP Sosyal Projeleri’ne destek veren PepsiCo ve GAP Sosyal Projeleri’nin önemli bir çıktısı olan Argande Markası ile katılan GAP Bölge Kalkınma İdaresi bunun yanı sıra Avrupa KSS Birliği tarafından düzenlenen Avrupa KSS Ödülleri Türkiye ayağında jüri üyesi olmuş ve bu kapsamda Türkiye’de önemli KSS çalışmaları olan şirketlerin üst düzey yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Bunun Kadir Has Üniversitesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi arasında işbirliği protokolü de imzalanmış ve GAP bölgesinde KSS’nin durum analizinin yapılması sonrasında GAP KSS Stratejisi’nin oluşturulması hedeflenmiştir.

Ayrıca bu süreçte GAP İdaresi bünyesinde bulunan Gençlik ve Kültür Evleri’nin yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile sosyal sorumluluk projelerinde önemli bir yer tutan ve kapasite ihtiyaç alanı olan Sosyal Proje Yönetimi Eğitimi Şanlıurfa’da verilmiştir.

GAP KSS Durum Analizi Çalışması

GAP KSS Durum Analizi çalışması iki aşamadan oluşmuştur. Buna göre ilk olarak GAP İdaresi çalışanları ile Şanlıurfa’da derinlemesine görüşmeler yapılmasıdır. İkinci aşama ise GAP Bölgesi’nden ilgili paydaşların katılımı ile bir günlük KSS Durum Analizi Çalıştayı yapılması olmuştur.

Derinlemesine görüşmeler kapsamında hem çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk konusundaki algıları öğrenilmiş hem de gelecek dönemde GAP Bölgesi’nde özel sektörün desteği ile eşleşebilecek ortak kurumsal sosyal sorumluluk proje alanları belirlenmeye çalışılmıştır.

Bu çalışma sonucunda GAP Bölgesi’nde önem arz edecek ve olgunlaşabilecek KSS alanları aşağıda sunulmuştur.

 • İstihdam-girişimcilik
 • Kamu-özel sektör işbirliği/iletişimi
 • KSS ve Sürdürülebilirlik konusunda bölgede ticaret odaları, STK’lara eğitim verilmesi
 • STK’ları güçlendirilmesi
 • İnsan sağlığı, iş güvenliği
 • Afetlere hazırlık
 • GAP Gönüllüleri
 • GAP temasıyla ürünlerin markalaşması
 • Ekolojik yaşam
 • Bölge İmajı/ Bölge iletişimi/farkındalık, paydaş iletişimi-başarıların hikayeleştirilmesi
 • Göç: Bölge içi-Bölge dışı
 • Suriyeli göçmenler
 • Sağlık alanında kapasite geliştirilmesi
 • Kapasite, kalifiye personel yetişmesi
 • Kalkınma Platformu, geliştirilmesi, zenginleştirilmesi (Bölgedeki İşadamları ve bölgede doğan ama farklı kentlerde iş yapan iş adamlarının bir araya getirilmesi)
 • Turizm-kültür
 • Yenilenebilir enerji
 • Mühendislik/sosyal sorumluluk (Toplum için Teknoloji) hamlesi
 • Üniversite işbirlikleri
 • Stratejik ekosistem-farkındalık - (GAP Bölge Çalışma ilkeleri)
 • Bölgedeki yatırımcıların bir araya getirilmesi ve GAP KSS Pazaryeri düzenlenmesi
 • KOBİ’lerin markalaşma-pazarlara erişim konusunda bilinçlendirilmesi
 • Kadınların iş yaşamına entegrasyonu ve teknoloji ile buluşması
 • Gençlerin ve çocukların kapasite gelişiminin sağlanması
 • Potansiyel sosyal projelerin İstanbul, Ankara, İzmir vb diğer illerdeki iş dünyası ile buluşması Sosyal Sorumluluk Köprüsü kurulması