Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP Tarımda Çalışanların Sağlığı Araştırması

GAP Tarımda Çalışanların Sağlığı Araştırması, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Harran Üniversitesi iş birliği ile 2013-2014 döneminde uygulanmıştır.

 

Amaç:

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan illerde (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak) tarımsal üretimin niteliğini iyileştirmek ve elde edilecek kazancı artırmak amacıyla tarımda çalışanların sağlık düzeyini yükseltmeyi, tarım sağlığı ve güvenliği konusunda yapılacak araştırma ve buna dayalı eylem planı ile yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 

Beklenen Çıktılar:

 • Tarımda çalışanların genel sağlık durumunun belirlenmesi,
 • İhtiyaçlarının tanımlanması,
 • Tarım işverenlerinin tarım sağlığı ve güvenliğine yönelik bilgi, tutum ve davranışlarının saptanması,
 • Zirai ilaç satanların ilaçların insan sağlığına etkileri konusunda bilgi tutum ve davranışlarının belirlenmesi,
 • Sonuçlara dayalı müdahale programlarının geliştirilmesi konularıdır.

 

Sonuç:

 • Araştırma yapılmış,
 • Araştırma bulgularına dayalı eylem planı hazırlanmış,
 • Eylem planı kapsamında bulunan faaliyetlerden biri olan kırsal alanda yaşayan yetişkinleri hedefleyen “Sağlık Okur-Yazarlığı” eğitim modülü projelendirilmiş,
 • Tematik okuma yazma modülü için hastalık ve erken ölümlere sıklıkla neden olan faktörlerle ilgili bilim alanlarından bir çalışma ekibi (Halk Sağlığı, Embriyoloji, Genetik, Bulaşıcı Hastalıklar, Hayvan Sağlığı, Gıda, İlk Yardım) oluşturulmuş,
 • Hastalıkları önleme bilgisini okuma yazma-formatına uygun şekilde yerleştirmek, okuma-yazma eğitimini vermek ve görselleri hazırlamak üzere çalışma ekibine Eğitim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakülteleri’nden öğretim elemanları dahil edilmiş,
 • Her bilim alanından hastalıklarla doğrudan ilişki durumlarının basit cümleler halinde yazıldığı metinler hazırlanmış,
 • Taslak okuma-yazma modülü hazırlanmış ve Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi stajyer öğrencileri tarafından kırsalda test edilmiştir.