Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi

www.gapteyap.org

 

 

 

 

Gerekçe: Bölgemizde tarımsal konularda karşılaşılan sorunlara çözüm oluşturabilmek ve bölgedeki doğal  kaynakların ve potansiyellerin etkin kullanılması suretiyle tarımsal gelişmeyi sağlamak ve sürdürülebilir kılmak adına 2011 yılında Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi koordinasyonunda tarımsal eğitim yayım hizmetlerinin etkinliğinin artmasına katkı sağlamak için başlatılmıştır.

 

Amaç 1: Başta sulamaya açılmış ve açılacak alanlar olmak üzere çiftçilerin ihtiyaç duydukları eğitim yayım hizmetlerinin verilmesi konusunda çiftçi örgütlerinin harekete geçirilmesi.

Amaç 2: Çiftçi örgütlerinin idari, mali ve teknik açıdan geliştirilip güçlendirilerek sürdürülebilir ve etkin bir yayım ve danışmalık hizmeti verme işlevini üstlenmelerini sağlamak.

Amaç 3: Çalışma alanlarında potansiyelleri değerlendirmeye yönelik örgütlenme ve grup oluşturma konularında farkındalık sağlamak, tarımsal örgütlenme konusunda GAP TEYAP III. Aşama (Sürdürülebilirlik) amaç ve hedeflerine uygun yeni oluşumları teşvik etmek.

Hedef: Tarımsal kalkınmayı hızlandırmak.

Yapılan Çalışmalar: GAP TEYAP, GAP Bölgesi’ nde başta sulamaya açılan ve açılacak alanlarda olmak üzere eğitim yayım hizmetlerinin etkinliğini artırmaya ve bu konuda ki hizmeti açığının ileride nasıl kapatılabileceğini göstermek üzere GAP BKİ koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütülmek üzere 2011 yılında uygulamaya konulmuştur.   Proje 3 aşamalı olarak planlanmış ve uygulanmaktadır.

 I. Aşama - Eğitim-Yayım

 II. Aşama - Yayım Modeli

 III. Aşama - Sürdürülebilirlik

I.Aşama (2011 – 2013)

Bu aşamada, kurum ve kuruluşlar ile çiftçi ve çiftçi örgütlerinin kapasitelerinin arttırılmasına katkı sağlamak, koordinasyon ve farkındalık sağlamak ve bölgemize uygun bir yayım modeli geliştirilmek amacı ile faaliyetler planlanmış ve uygulanmıştır.

Projenin bu aşamasında Çiftçi Örgütleri Merkezli Çoğulcu Yayım Modeli geliştirilmiştir. Ayrıca konu bazlı çalışma grupları (Sulama, Örgütleyici, İyi-organik Tarım, Arıcılık ve Bitki Besleme) oluşturulmuştur.

II. Aşama (2014-2016)

Bu aşamada; Model uygulama planı amaç ve hedefleri doğrultusunda Bölge’ de tarımsal potansiyelleri değerlendirmek üzere yeni üretici örgütlerinin oluşturulması ve çiftçi örgütlerinin idari ve teknik açıdan geliştirilip güçlendirilerek eğitim, yayım ve danışmanlık hizmetlerini verme işlevini üstlenmelerini sağlamaya yönelik faaliyetler uygulanmıştır. Bu dönemde GAP TEYAP katkı ve destekleri ile 4 yeni çiftçi örgütü (Gaziantep Şehitkâmil Kiraz Üreticileri Birliği, Batman Sason Çilek Üreticileri Birliği, Adıyaman Kâhta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği, Dicle Organik Meyve Üreticileri Birliği) kurulmuş ve toplamda 33 çiftçi örgütü ile çalışmalar yürütülmüştür.  

Ayrıca; sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik 11 adet model projeler ve faaliyet programı hazırlanmıştır. Bu projelerden 3’ ü (Şanlıurfa Suruç Ortak Makine Kullanım Parkı, Batman Sason Çilek Kompleksi, Batman Gercüş Eğitim Çiftliği) desteklenmiştir.

GAP TEYAP marka olarak tescil edilmiştir.

III. Aşama (2017-2020)

Bu aşamada, mevcut ve yeni kurulan çiftçi örgütlerinde eğitim-yayım ve danışmanlık hizmetlerinin kendine yardım prensibi ile nasıl ve ne şekilde uygulanabileceğinin gösterilmesi ve örnek model uygulama merkezlerinin oluşturulması hedeflenmiştir.

2016-2020 yıllarında Model ve Sürdürülebilirlik kapsamında;

Çiftçi örgütlerinin tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin aktif ve sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla 2016 – 2020 yılları arasında Adıyaman’da 4, Batman’da 4, Diyarbakır’da 6, Gaziantep’te 13, Kilis’te 1, Mardin’de 5, Siirt’te 4, Şırnak’ta 2 ve Şanlıurfa’da 12 proje olmak üzere toplam 51 proje desteklenmiş ve 13.077.919,00 TL destek sağlanmıştır.

Bu 51 projenin 40 tanesi devam etmekte olup; 11 tanesi tamamlanmıştır. Yine bu 51 projenin 43 tanesi “Kapasite Geliştirme”, 8 tanesi “Sürdürülebilirlik” başlıkları altında desteklenmiş ve yararlanıcı sayısı 24.344 kişidir.

2011-2020 yılları arasında TEYAP faaliyetleri ve desteklenen projeler dahil toplam 40.445.219,00 TL bütçe harcanmıştır.