Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi

GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ

www.gapteyap.org

 

Gerekçe: Bölgemizde tarımsal konularda karşılaşılan sorunlara çözüm oluşturabilmek ve bölgedeki doğal  kaynakların ve potansiyellerin etkin kullanılması suretiyle tarımsal gelişmeyi sağlamak ve sürdürülebilir kılmak adına 2011 yılında Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi koordinasyonunda tarımsal eğitim yayım hizmetlerinin etkinliğinin artmasına katkı sağlamak için başlatılmıştır.

 

Amaç 1: Başta sulamaya açılmış ve açılacak alanlar olmak üzere çiftçilerin ihtiyaç duydukları eğitim yayım hizmetlerinin verilmesi konusunda çiftçi örgütlerinin harekete geçirilmesi.

Amaç 2: Çiftçi örgütlerinin idari, mali ve teknik açıdan geliştirilip güçlendirilerek sürdürülebilir ve etkin bir yayım ve danışmalık hizmeti verme işlevini üstlenmelerini sağlamak.

Amaç 3: Çalışma alanlarında potansiyelleri değerlendirmeye yönelik örgütlenme ve grup oluşturma konularında farkındalık sağlamak, tarımsal örgütlenme konusunda GAP TEYAP III. Aşama (Sürdürülebilirlik) amaç ve hedeflerine uygun yeni oluşumları teşvik etmek.

Hedef: Tarımsal kalkınmayı hızlandırmak.

Yapılan Çalışmalar: GAP TEYAP, GAP Bölgesi’ nde başta sulamaya açılan ve açılacak alanlarda olmak üzere eğitim yayım hizmetlerinin etkinliğini artırmaya ve bu konuda ki hizmeti açığının ileride nasıl kapatılabileceğini göstermek üzere GAP BKİ koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütülmek üzere 2011 yılında uygulamaya konulmuştur.   Proje 3 aşamalı olarak planlanmış ve uygulanmaktadır.

            I.         Aşama - Eğitim-Yayım

           II.        Aşama             - Yayım Modeli

           III.      Aşama             - Sürdürülebilirlik

I.Aşama (2011 – 2013)

Bu aşamada, kurum ve kuruluşlar ile çiftçi ve çiftçi örgütlerinin kapasitelerinin arttırılmasına katkı sağlamak, koordinasyon ve farkındalık sağlamak ve bölgemize uygun bir yayım modeli geliştirilmek amacı ile faaliyetler planlanmış ve uygulanmıştır.

Projenin bu aşamasında Çiftçi Örgütleri Merkezli Çoğulcu Yayım Modeli geliştirilmiştir. Ayrıca konu bazlı çalışma grupları (Sulama, Örgütleyici, İyi-organik Tarım, Arıcılık ve Bitki Besleme) oluşturulmuştur.

II. Aşama (2014-2016)

Bu aşamada; Model uygulama planı amaç ve hedefleri doğrultusunda Bölge’ de tarımsal potansiyelleri değerlendirmek üzere yeni üretici örgütlerinin oluşturulması ve çiftçi örgütlerinin idari ve teknik açıdan geliştirilip güçlendirilerek eğitim, yayım ve danışmanlık hizmetlerini verme işlevini üstlenmelerini sağlamaya yönelik faaliyetler uygulanmıştır. Bu dönemde GAP TEYAP katkı ve destekleri ile 4 yeni çiftçi örgütü (Gaziantep Şehitkâmil Kiraz Üreticileri Birliği, Batman Sason Çilek Üreticileri Birliği, Adıyaman Kâhta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği, Dicle Organik Meyve Üreticileri Birliği) kurulmuş ve toplamda 33 çiftçi örgütü ile çalışmalar yürütülmüştür.  

Ayrıca; sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik 11 adet model projeler ve faaliyet programı hazırlanmıştır. Bu projelerden 3’ ü (Şanlıurfa Suruç Ortak Makine Kullanım Parkı, Batman Sason Çilek Kompleksi, Batman Gercüş Eğitim Çiftliği) desteklenmiştir.

GAP TEYAP marka olarak tescil edilmiştir.

III. Aşama (2017-2018)

Bu aşamada, mevcut ve yeni kurulan çiftçi örgütlerinde eğitim-yayım ve danışmanlık hizmetlerinin kendine yardım prensibi ile nasıl ve ne şekilde uygulanabileceğinin gösterilmesi ve örnek model uygulama merkezlerinin oluşturulması hedeflenmiştir. Sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik 2017 yılında Mardin’ in Midyat İlçesinde “Yerel Ürün İşleme Tesisi Projesi” desteklenmiştir.

GAP TEYAP 2018 yılı itibari ile 26 ziraat odası, 11 yetiştirici birlik, 8 üretici birliği, 3 sulama birliği olmak üzere toplam 48 çiftçi örgütünde çalışmalar yürütülmektedir. Bunun yanı sıra 6 sulama sahasında (Diyarbakır-Pamukçay Sulama Sahası, Dicle Kralkızı III. Kısım Sulaması, Şanlıurfa Suruç Pompaj Sulama Sahası, Gaziantep Belkıs-Nizip Sulama Sahası, Adıyaman Samsat Sulama Sahası, Şanlıurfa Günışığı Sulama Sahası) suyun etkin kullanımı ve suya hazırlık çalışmaları yürütülmektedir.

2011-2017 yılları arasında eğitim, yayım, örgütlenme, sulama ve koordinasyon ana başlıkları altında 3.326 faaliyet ile 8.994 teknik eleman ve 97.221 çiftçiye ulaşılmıştır.