Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

KURUMSAL
GAP Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Programı Kapsamında Uygulamaya Geçirilecek Projeler Açıklandı

Başkanlığımız tarafından, bitkisel ve hayvansal üretim altyapısının geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, tarla içi geliştirme hizmetleri, kırsal kalkınma, kurumsal ve beşeri kapasitenin artırılmasına ilişkin proje ve faaliyetler ile GAP Bölgesi İllerinin gelişme potansiyelini artırmaya ve kalkınmasına katkı sağlayacak araştırma ve etüt projelerinin desteklenmesini içeren “Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Programı” uygulamaya konmuştur.

Söz konusu program kapsamında, İdaremize sunulan projeler daha önce belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilmiş ve 21 projenin desteklenmesine karar verilmiştir.

  • 2017 Yılı Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Programı Kapsamında Desteklenen Projelere aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Desteklenen ProjelerDuyuru Tarihi : 23 Ağustos 2017 - Okunma Sayısı : 2980