Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

KURUMSAL
GAP “Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Programı” Kapsamında Uygulamaya Geçirilecek Projeler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP İdaresi Başkanlığı olarak yürütmekte olduğumuz “Sulama Dışı Alanlarda Halkın Gelir Düzeyinin Artırılması”, “Tarım ve Tarım Dışı Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi”, “Tarımsal Eğitim ve Yayım”, “Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi” ve “Organik Tarım Küme Geliştirme” ana projeleri kapsamında; bitkisel ve hayvansal üretim altyapısının geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, tarla içi geliştirme hizmetleri, kırsal kalkınma, kurumsal-beşeri kapasitenin artırılmasına ilişkin faaliyetler ve projelerinin desteklenmesini içeren “Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Programı” uygulanmaktadır.

Söz konusu program kapsamında, İdaremize sunulan projeler; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 2019 yılı usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilerek, Bakanlık oluru ile 69 projenin desteklenmesine karar verilmiştir.

  • 2019 Yılı Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Programı kapsamında desteklenen projelere aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Desteklenen ProjelerDuyuru Tarihi : 12 Temmuz 2019 - Okunma Sayısı : 2762