Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

GAP
Gaziantep’teki Eğitime Erişimin Ve Psiko-Sosyal Hizmetlerin Desteklenmesi Projesi

GAZİANTEP’TEKİ EĞİTİME ERİŞİMİN VE PSİKO-SOSYAL HİZMETLERİN DESTEKLENMESİ PROJESİ

Relief International (RI) ve GAP İdaresi, UNICEF’ten alınan fonla RI tarafından yürütülen “Gaziantep'teki Eğitime Erişimin ve Psiko-sosyal Hizmetlerin Desteklenmesi” Projesi kapsamında Gaziantep'te bulunan Suriyeli mültecilere eğitim ve psiko-sosyal destek hizmetlerinin en yüksek kalitede sunulmasına yönelik bir işbirliği yapmıştır. Proje kapsamında gençler ve çocukların faydalanacağı “Gençler ve Çocuklar İçin Eğitim ve Sosyal Uyum Merkezi” adıyla bir merkez kurulmuştur. Merkezde çocuk ve gençlere yönelik yaygın eğitim sunulmasının yanı sıra psiko-sosyal destek desteği verilmektedir.

Proje çerçevesinde ayrıca, GAP İdaresi Başkanlığı’na bağlı Gaziantep’te faaliyet gösteren ÇATOM, Çocuk Gelişim Merkezi ve Gençlik ve Kültür Evi’nde kadın, çocuk ve gençlere yönelik Türkçe dil kursları, okul öncesi eğitim hizmeti, kamusal hizmetlere erişim vb konularda hizmet sunumu yapılmaktadır.

Gerçekleşen Önemli Faaliyetler:

  • Gaziantep Çocuk gelişim Merkezinin sunduğu hizmetlerden 233 çocuk faydalanmıştır.
  • Gaziantep ÇATOM’a 33 Suriyeli kadın yönlendirilmiş ve ÇATOM’da verilen eğitim faaliyetlerinden faydalandırılmıştır.