Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

KURUMSAL
Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi Özet Raporu Yayımlandı

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemlerinin mevcut durumu ve potansiyel gelişme alanlarının analiz edilmesi, analiz sonuçlarına uygun stratejik yol haritasının ortaya konulması, proje çıktıları ile Bölge’nin girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini, rekabetçiliğini, gelir düzeyinin arttırılması ve sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlanması amacıyla yürütülen "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi" özet raporu ve kapanış toplantısı sunumu aşağıda yayımlanmıştır.

 Duyuru Tarihi : 26 Eylül 2019 - Okunma Sayısı : 1158