Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Arkeolojik Yerleşmelerin Taranması Projesi

Başlama-Bitiş Tarihi: 01 Ağustos 2001-2002

Proje Yürütücüsü ve Ortakları: GAP İdaresi ve TASK Vakfı

Uygulayıcı Kurum: Tarih, Arkeoloji, Sanat ve Kültürel Mirası Koruma Vakfı (TASK Vakfı)

Toplam Bütçe: 17.400-$

 

Projenin Amacı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde daha önceden saptanmış olan, Paleolitik Çağ'dan İlk Tunç Çağı sonuna kadar bu bölgede yer almış arkeolojik yerleşmelerin coğrafi ve uzaysal konumlarının, ölçümlerinin ve tahribat durumlarının saptanması, ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlarla tanıtımının sağlanması, aynı çalışmaların daha sonraki dönemlere yönelik olarak da devam ettirilip tamamlanması ve yayınlanması amaçlanmıştır.

 

Projenin Kapsamı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Paleolitik Çağ’dan İlk Tunç Çağ sonuna kadarki tarih öncesi arkeolojik yerleşmelerin taranması, belgelenmesi ve yayınlanması amacıyla, 30.05.2001 tarihinde, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Tarih, Arkeoloji, Sanat ve Kültürel Mirası Koruma Vakfı (TASK) arasında bir iş birliği protokolü imzalanmıştır.

 

Mevcut Durum

Projenin arazi çalışmaları 01 Ağustos 2001 tarihinde başlatılmış ve 31 Ekim 2001 tarihinde sona ermiştir.

GAP Bölgesinde Paleolitik Çağ'dan İlk Tunç Çağı sonuna kadarki arkeolojik yerleşmelerin taranması, tahribat durumunun saptanması ve koruma politikalarının oluşturulması amacıyla başlatılan proje, 2002 yılında tamamlanmıştır.