Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
Güneydoğu Anadolu'da Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi Aşama 2 (IWEP-2)

Güneydoğu Anadolu’da Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi, GAP İdaresi tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nın teknik ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA)’nın finansman desteği ile uygulanmaktadır.

Projenin ilk fazı, 907.668 dolarlık bütçeyle Mart 2008 - Mayıs 2012 döneminde uygulanmıştır. Projenin 2. fazı ise Temmuz 2012’de uygulanmaya başlanmıştır. Bu faz için tahsis edilen bütçe 110.550 ABD Doları’dır. Proje Güneydoğu Anadolu Bölgesi kapsamında yer alan 9 ilde (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak) uygulanmaktadır.

 

Güneydoğu Anadolu’da Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi üç temel bileşenden oluşmaktadır:

 • Güneydoğu Anadolu'da yaşayan kadınların iş yönetimi ve girişimcilik becerilerinin artırılması
 • Güçlü pazarlama bağlantılarının kurulması ile Güneydoğu Anadolu'da yaşayan kadınların istihdam ve gelir elde etme olanaklarının artırılması
 • Bölgesel hazır giyim markası "Argande" aracılığı ile üretime katılan kadınların elde ettikleri gelirin artırılması ve kamu-özel sektör iş birliğinin güçlü bir örneğinin uygulamaya konulması

Bu üç bileşen altında yürütülen çalışmalarla sosyal ve bireysel üretim kapasiteleri artan, işletme düzeyinde yönetim becerileri desteklenen, girişimcilik, istihdam ve gelir elde etme olanakları çoğaltılan Bölge kadınlarının, parçası oldukları topluluklar içerisinde sosyal olarak güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Güneydoğu Anadolu’da Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi'nin 2. fazında, 2008 yılından bu yana oluşturulan ve desteklenen yerel girişimlerin sürdürülebilirliklerinin sağlanmasına ve kadının güçlendirilmesi konusundaki politika süreçlerini destekleyecek bilginin üretilmesine ve paylaşılmasına güçlü şekilde vurgu yapılmaktadır.

 

İş birlikleri:

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki kadınlar için istihdam ve gelir elde etme olanaklarının yaratılmasını amaçlayan Güneydoğu Anadolu’da Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi'nin desteklediği yerel girişimlerin sürekliliği, Bölgedeki kamu kurumları, özel sektör teşebbüsleri ve sivil toplum örgütleri arasında kurulacak güçlü iş birliklerine dayanmaktadır. Bu iş birliklerinin hayata geçirilmesi için proje kapsamında oluşturulan 3 farklı danışma mekanizmasından destek alınmaktadır:

 • Proje performansının izlenmesini ve stratejik kararların alınmasını sağlayan "Proje Yönlendirme Komitesi"
 • Özel sektör önceliklerini ve yaklaşımlarını yansıtacak şekilde projeye destek sağlayan ve pazarlama, tasarım gibi sektörel konularda bilgi ve deneyim paylaşımında bulunan "Özel Sektör Danışma Kurulu"
 • Proje faaliyetlerinin Bölgenin öncelik ve ihtiyaçlarına göre gözden geçirilmesini ve yerel iş birliklerinin hayata geçirilmesini destekleyen "Yerel Danışma Kurulu"

 

Projenin İlk Fazında Elde Edilen Sonuçlar:

 • Proje süresince 47 Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM)'ne ve 10 yerel girişime kapasite geliştirme, pazar bağlantısı oluşturma, ekipman ve hammadde alımı gibi konularda destek sağlandı.
 • 2008-2012 döneminde 3.700 kadın proje tarafından desteklenen aktivitelerle gelir elde etti.
 • 1.012 kadın ve 391 erkek proje kapsamında verilen eğitimlerden faydalandı. Verilen eğitimler; hazır giyim, kalite kontrolü, kooperatifçilik, iletişim, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi farklı konuları kapsadı.
 • ÇATOM'larda organize edilen üretime yönelik atölye çalışmalarından toplam 422 kadın faydalandı.
 • Bölgesel bir hazır giyim markası olan Argande'nin kurulmasıyla 40 kadına istihdam, 150’den fazla kadına ise parça bazlı gelir elde etme imkanı sağlandı.
 • Türkiye'nin önde gelen moda tasarımcılarının desteği ile başta Batman olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde üretilen Argande ürünlerinin satışı belirli Mudo mağazalarında ve Markafoni aracılığıyla internet üzerinden sürdürülmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne özgü yöresel kumaşları ve kültürel motifleri kullanan Argande koleksiyonları, bir yandan Bölgede yaşayan kadınlara üretime katılma olanağı sağlarken, diğer yandan Bölgenin zengin kültürel mirasını da büyükşehirlerde yaşayan tüketicilere tanıtmayı hedeflemektedir.
 • Argande markasının oluşumunda, projeye sosyal sorumluluk anlayışıyla destek veren kurum ve kişilerin büyük payı vardır. Türkiye’nin önde gelen hazır giyim markası Mudo, en önemli mağazalarında Argande ürünleri için satış stantları oluşturmuştur. Markafoni ise online satış desteği sağlamaktadır. Demir Tasarım, Argande markasının oluşumunda, basılı ve görsel dokümanlarının hazırlanmasında gönüllü olmuştur. ITKIB, koleksiyonun üretimi için Batman ve Mardin Ömerli ÇATOM’larda kurulan atölyelerde eğitim desteği sağlamıştır. Batman Valiliği projenin her aşamasında katkılarını esirgememiştir. Hatice Gökçe'nin tasarım koordinatörlüğünde, Türkiye'nin önde gelen moda tasarımcıları Argande koleksiyonlarına tasarım desteği sağlamıştır. Bilge Tuğsuz, katalog çekimleri boyunca marka görünümü ve artistik çalışması için danışmanlık yapmıştır. Ahu Yağtu, Beril Kayar ve son olarak Sema Şimşek markanın yüzü olmuştur. Gencer Bavbek, Argande koleksiyonlarının fotoğrafçısı olmuştur.
 • Argande girişimiyle Batman, hazır giyim üretim sektöründe önemli bir merkez olma yolunda ilerlemektedir.