Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP
Mehmet AÇIKGÖZ

Mehmet AÇIKGÖZ
Başkan Yardımcısı

 

1963 Antakya-Hatay doğumludur. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı bölümde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1987 yılında GERKONSAN A.Ş. de çalışma hayatına başlamıştır.

1992-1995 yılları arasında GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Bölge Müdürlüğü’nde Tarım Koordinasyon ve Sosyal  Projeler Grup Müdürlüğü’nde Uzman olarak.

1995-2001, Tarım. Koordinasyon ve Sosyal Projeler Grup Müdürü,

2001-2008, Bölge Müdür Yardımcılığıyla birlikte Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Grup Müdürü.

Ocak 2008- Kasım 2013 tarihleri arasında aynı kurumda Bölge Müdürü.
Kasım 2013 tarihinden itibaren de GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

16 Ocak 2020- 10 Eylül 2022 tarihleri arasında Bakan görevlendirmesiyle GAP İdaresi Başkanlık Makamını vekaleten yürütmüştür. Halen Başkan Yardımcılığı görevi devam etmektedir.

GAP’ın büyük ve küçük ölçekli planlamalarında yer almış, özellikle Bölge Kalkınma Planı ve GAP Eylem Planı çalışmalarına aktif katkı sağlamıştır.

GAP Bölgesi’nde Bölgesel Kalkınma, Girişimcilik, Kümelenme, Markalaşma, Rekabet Gündemlerinin Hazırlanması, Sosyal Altyapının Güçlendirilmesi, Bölgeye Uygun Modellerin Geliştirilmesi, Turizm Mastır Planı ve Alt Projelerin uygulamaya geçirilmesi, Tarım ve Kırsal Kalkınma çalışmaları başta olmak üzere, Uluslararası projeleri de içeren 30 yıla yakın proje yönetme ve uygulama deneyimi bulunmaktadır.

Çalıştığı alanlara ilişkin bir çok konferans, çalıştay ve sempozyumda sunum ve bildirileri bulunmaktadır.