Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

KURUMSAL
Mevlana Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesine göre yapılacak yarışma sınavı ile  “1 (bir) İç Denetçi, 3 (üç)  Uzman Personel, 1 (bir) Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel” istihdam edilecektir.

 

BAŞVURU TARİHLERİ

  26 Ekim 2020 – 6 Kasım 2020

MÜLAKAT LİSTESİ İLAN TARİHİ

  13 Kasım 2020

BAŞVURU ADRESİ

  sinavbasvuru.sanayi.gov.tr

SINAV YERİ

  Konevi Mahallesi Feritpaşa Caddesi No:18  Meram/KONYA

  Tel: (332) 236 32 90 Faks: (332) 236 46 91

İLAN ve SINAV SONUÇLARI DUYURU YERİ

  www.mevka.org.tr

 

İlan metninin tamamı için: /upload/dosyalar/MevkaPersonelAlmilan.pdf

 Duyuru Tarihi : 9 Ekim 2020 - Okunma Sayısı : 486