Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
Sağlıklı Göz ve Eğitimde Başarı Projesi

SAĞLIKLI GÖZ VE EĞİTİMDE BAŞARI PROJESİ

Sağlık hizmetlerinin sunumunda yönetim aksaklıkları, donanım eksikliği, sağlık personelinin sayıca ve nitelikçe yetersizliği nedeniyle birinci basamak temel ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli ölçüde aksadığı görülmektedir.  

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görme kusurlarının tespiti ile ilgili yapılan çalışmaların da yeterli olmadığı görülmektedir. Görme kusurları, Türkiye’de örgün eğitime 7 yaşında başlayan çocukların eğitimini olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Sağlıklı Göz ve Eğitimde Başarı Projesi, sosyal güvencesi olmayan, yoksul ve yoksun, sosyo-ekonomik koşullarda eğitimini sürdürmeye çalışan öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltmeye yönelik olarak uygulanmaktadır.

Projenin Amacı ve Hedefi

Çocukların görme kusurlarının en aza inmesini sağlamak, göz kusuru nedeni ile eğitimden yeteri kadar yararlanamayan öğrencilerin başarı seviyesini artırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca kalıcı göz kusuruna neden olan basit göz hastalıkları erken teşhis ve tedavi ile önlenebilmektedir.

Sosyal güvenceden yoksun ve sosyo-ekonomik durumu iyi olmayan, ilköğretime devam etmekte olan 7-15 yaş arası öğrenciler ile anasınıfına devam eden öğrenciler hedef alınmıştır. Projenin uygulandığı her ilde dezavantajlı mahalleler seçilerek 20.000 öğrenciye ulaşılması hedeflenmiştir.

Şanlıurfa Uygulaması

2003 yılında Şanlıurfa’da 10 ilköğretim okulunda 21.200 çocuk göz taramasından geçirilmiştir. Bunlardan 1.126 öğrencide göz kusuru tespit edilmiştir. Proje kapsamında göz kusuru bulunan öğrencilere gözlük temin edilmiş ve 85 öğrencinin ameliyat edilmesi sağlanmıştır.

Diyarbakır Uygulaması

2008 yılında Diyarbakır’da uygulanan proje kapsamında 16 ilköğretim okulunda 20.000 öğrencinin göz taraması yapılmış, göz kusuru tespit edilen öğrencilerin ilaç ve gözlük ihtiyaçları karşılanmıştır. Ameliyat olması gereken öğrenciler Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde göz ameliyatı edilmiştir.

Mardin Uygulaması

Sağlıklı Göz ve Eğitimde Başarı Projesi kapsamında 2009-2010 eğitim öğretim yılında yapılan tarama sonucunda 17.709 öğrenciye ulaşılmıştır. Göz kusuru bulunan 1.530 öğrencinin gözlük ihtiyacı ile göz hastalığı bulunan 593 öğrencinin ilaç ihtiyacı karşılanmış 216 öğrenci ise hastaneye yönlendirilmiştir.

Gaziantep Uygulaması

Gaziantep uygulaması 2011-2012 eğitim döneminde gerçekleştirilmiş olup, 20.000 çocuk göz taramasından geçirilmiştir.

Adıyaman Uygulaması

Adıyaman uygulaması 2012-2013 eğitim döneminde gerçekleştirilmiş olup, 20.000 çocuk göz taramasından geçirilmiştir.

Batman Uygulaması

Batman uygulaması 2013-2014 eğitim dönemi içinde başlamış olup, aynı yıl tamamlanmış ve 20.000 çocuk göz taramasından geçirilmiştir.

Şırnak Uygulaması

Projenin Şırnak uygulaması, Şırnak İli Cizre İlçesi’nde 2014-2015 eğitim yılında gerçekleştirilmiş, 4.198 çocuk göz taramasından geçirilmiştir.

 

Şanlıurfa Uygulaması (İkinci Uygulama)

2003 yılında ilk olarak Şanlıurfa’da yürütülen projenin ikinci uygulaması, 16 Aralık 2015 tarihinde, Şanlıurfa’da başlatılmış ve 11.374 çocuk göz taramasından geçirilmiştir. Ayrıca 2016 yılında Suruç İlçesi’ne bağlı 5 kırsal mahallede Suruç Kaymakamlığı ile gerçekleştirilen gezici göz taraması faaliyetinde 432 çocuk göz taramasından geçirilmiştir.

Projenin başından bu yana 7 ilde toplam 137.000’ e yakın çocuğa ulaşılmıştır.