Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP
Sanayi

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)

GAP'ta tarımsal üretim artışı bölge sanayiinde bir canlanmaya yol açmış bulunmaktadır. Tarıma dayalı sanayiler başta olmak üzere gelişecek olan diğer sanayi dalları için gerekli altyapı yatırımları da devam etmektedir.

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) kurulmasının temel amaçları; şehirlerin planlı gelişmesine katkıda bulunmak, sanayinin az gelişmiş bölgelere yaygınlaştırılmasını sağlamak, tarım alanlarının sanayide kullanılmasını disipline etmek, sanayiler arası ilişkinin kolayca gelişmesine yardımcı olmak, sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler kurmak, müşterek arıtma tesisleri ile çevre kirliliğini önlemek olarak sıralanabilir.

GAP Bölgesi’nde 2018 yılı sonu itibariyle 18 adet OSB tamamlanmıştır.Tamamlanan OSB’lerde 2.082 firma üretime geçmiş ve 174.170 kişiye istihdam olanağı sağlanmıştır.
GAP Bölgesi'nde Tamamlanan OSB'ler

Küçük Sanayi Sitesi (KSS)

Sanayinin desteklenmesi için kurulan bir diğer yapı olan Küçük Sanayi Sitelerin de(KSS) ise amaç sağlıklı işyeri temini ve ekonomik verimi artırmak, teknolojik gelişmelerden yararlanmak ve orta ölçekli sanayiye geçişi kolaylaştırmak, düzenli şehirleşme ve çevre kirliliğini önlemek, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak usta, çırak ve kalfalara mesleki eğitim vermek ve  şehirlere göçü önlemek olarak sıralanabilir.

GAP Bölgesi’nde 2018 yılı sonu itibari ile 38 adet Küçük Sanayi Sitesi (KSS) tamamlanmıştır. Tamamlanan KSS’lerde 9.693 adet işyeri mevcut olup, 9.626 işyeri doludur.
GAP Bölgesi'nde Tamamlanan KSS'ler