Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

KURUMSAL
Şehir Ödülleri Türkiye 2020 “Artvin” Başvuruları 30 Temmuz’da Bitiyor!

Her yıl yoğun katılım ile şehir liderleri ve profesyonellerini İzmir’de buluşturan, Türkiye’nin en prestijli ödülleri arasında yer alan, Şehir Ödülleri’nin, diğer şehirlerden gelen yoğun ev sahipliği istekleri üzerine, yapılan değerlendirme ve incelemeler sonucu doğa harikalarının şehri Artvin’de yapılması kararlaştırılarak, 30 Temmuz 2020’ye kadar ödül başvuruları kabul edilmeye başlandı.

Şehir Ödüllerinin Amacı

Şehir Ödüllerinin, birincil amacı şehir paydaşlarının süreç farkındalığının arttırılması, kentin geleceğini şekillendirecek doğru proje ve uygulamaların desteklenmesi, öncü ve faydalı uygulamaların örnek gösterilmesi, diğer kentlerdeki paydaşlar ile paylaşılması, yeni proje ve uygulamalar için cesaretlendirilmesi, fikir alışverişi yapabilecekleri ortak zemin oluşturmasıdır. Ödüller ile paydaşlar arası iletişimin kuvvetlendirilmesi, öngörülen etkinlikle konu üzerine çalışan akademisyenler ile kent yönetici ve kanaat önderlerini, ticari örgütleri, sektör örgütlerini, sivil toplum örgütlerini, tüm araştırmacılar ve kentin geleceğine yön verebilecek çevrelerin birbirlerinden etkilenmesi hedeflenmiştir.

Şehir Ödülleri, hayata geçtiği ilk günden itibaren, medya satın alma olanakları çok düşük, mütevazi bütçeleri ile öncü, yenilikçi proje ve uygulamaları ilk hayata geçiren şehir paydaşlarının, seslerinin tüm Türkiye’de yankılanmasını sağlamak, yapılanları özendirmek ve örnek göstermek, tüm kamuoyu önünde teşekkür etmek düşüncesi ile planlanmaktadır. Bu nedenle tüm Türkiye’de büyük farkındalık oluşturan ve ilgi uyandıran ödüllendirmelere kesinlikle yarışma ruhu katılmamaktadır.

Ülkemizin en prestijli ve ciddi ödülleri arasında yer edinen, jüri üyeleri ve değerlendirme süreciyle dikkat çeken, şehir yönetim paydaşlarının yanı sıra, ilgili bakanlıkların, belediye birliklerinin, kalkınma ajanslarının ve üniversitelerinde desteklerini (İş ortaklığı ya da iş birliği) alan Şehir Ödülleri Türkiye, siyaset üstü bakış açısıyla, tarafsızlık, adalet ve hakkaniyet ölçüleri temel alınarak şehir liderlerini her yıl bir şehirde buluşturarak, çok yoğun katılım ile düzenlenmektedir.

 

Şehir Ödüllerinin Teması

Yurdumuz tarih boyu, bilinen 36, belki de yüzlerce, medeniyete ev sahipliği yapmış zengin kültür ve medeniyet izlerinin barındığı bir coğrafyadır. Bu coğrafyada antik çağlardan beri önemli bilim insanları, düşünürler sanatçılar yetişmiş ve dünyanın en önemli ticaret yolları var olmuştur. Yaşayan Şehirler Projesi ve Şehir Ödülleri’nin de çıkış noktasını oluşturan, Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde hazırlanan bir tez çalışmasının da konusu olan, bu değerlerin odak noktasındaki İzmir şehri, asırlardır özel bir yere sahiptir. Tüm Anadolu gibi İzmir’de, tüm bu süreçte bilimin ve ekonomik değerlerin bir ışık gibi dağıldığı, çok önemli bir merkez olmuştur. Buradan yola çıkarak, ödül töreninin teması “Şehirler İçin Bilim ve Umut Işığı” olarak belirlenmiştir.

 

Şehir Ödülleri Türkiye, Özel Ödüller, Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri ve Bilim Işığı Temalı Akademik Ödüller olmak üzere üç ana tema ve 27 kategori üzerinden hak edenlere sunulmaktadır.

 

Ödül ve Ödül Takdimi

Ödül olarak takdim edilen obje, hikâye ile bütünleşik bir şekilde her yıl ülkemizin dünyaca ünlü farklı bir ören yerinde gün yüzüne çıkarılmış, müzelerimizin envanterlerinde bulunan tarihi nitelikte kandillerin birer örneğidir. Kandilin tercih edilmesini bir diğer önemli nedeni ise, kandillerin mum gibi eriyip yok olmadan içerisine katılan her damla yağ ile çevresini aydınlatmasıdır. Buradaki yağ ile bilgi ve emek, kandil ile ise bilim insanları ve kente değer katan kurum, kuruluş ile yöneticiler özdeşleşmektedir. Işık ise şehirlerimizi ve yaşayanlarını aydınlatmaktadır.

 

Son başvuru tarihi 30.07.2020 (Dosya Teslim Tarihi) olan “Şehir Ödülleri Türkiye 2020 Artvin” organizasyonunda yer almak isteyen adayların www.sehirodulleri.com web adresinden ön başvuru yaparak adaylık sürecini başlatması gerekiyor.Duyuru Tarihi : 16 Temmuz 2020 - Okunma Sayısı : 488