Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

GAP
Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi Projesi

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE SOSYAL İSTİKRARIN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi Projesi, Japonya Hükümeti finansmanıyla GAP İdaresi Başkanlığı ve UNDP işbirliğinde yürütülmektedir. Projenin süresi 12 ay (Mart 2016- Mart 2017) olup, bütçesi 10.1 M USD’dir.

Proje Hedefi:

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sosyal istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunmak;

 • Beceri ve yetkinlik geliştirme hizmetlerinin yanı sıra geliştirilmiş yerel değer zincirleri ve yerel üretim ekosistemleri ve altyapıları ile Suriye nüfusunun ve ev sahibi topluluklar için geçim olanaklarının güçlendirilmesi,
 • Küçük-ölçekli yatırımların tasarlanması ve uygulanması ile kamu hizmetleri ve ortak sosyal kullanım alanlarının oluşturulmasına yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi için belediyelere teknik destek verilmesi.

Hedef Gruplar: Bütün etkilenen topluluklar, Yerel ekosistemdeki aktörler, Belediyeler

Proje Bileşenleri:

1. Bileşen: Suriyeli ve ev sahibi topluluklar için istihdam ve yaşam standartlarının arttırılması

2. Bileşen: Yerel/belediye hizmetlerinin yüksek kapasite ve kaynaklar ile her iki topluluk için hazır hale getirilmesi. Böylece yerel düzeyde gerginliğin azaltılmasına katkı sağlanması

Proje Faaliyetleri:

Birinci Bileşen:

 • Faaliyet 1.1 Ekonomik Coğrafya bazlı değerlendirmeler
 • Faaliyet 1.2. Mesleki Eğitim Modülleri Geliştirilmesi
 • Faaliyet 1.3 Şanlıurfa’daki Mesleki Eğitim ve Teknik Yetkinlik Geliştirme Merkezi (ler) Kurulması, kullanılmaya hazır hale getirilmesi ve / veya güçlendirilmesi,
 • Faaliyet 1.4. Dezavantajlı Gruplar (Kadınlar ve Gençler) Yönelik Yetkinlik Geliştirme Programları
 • Faaliyet 1.5. Bilgi ve Bilgi Yoğun Yetkinlik Geliştirme Programları ve Yerel Kurumlarla Ağ ve İşbirliği
 • Faaliyet 1.6. Yerleştirme, Eşleştirme ve İşletme Ortaklıkları
 • Faaliyet 1.7 Yerli Üretim Ekosistemler ve Altyapı Geliştirilmesi

     İkinci Bileşen:

 • Faaliyet 2.1. Dört hedef ilde (Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Hatay) bir eylem odaklı Belediye İhtiyaçları ve Varlıklar Veritabanı Oluşturmak
 • Faaliyet 2.2. Önceliklendirme

(1) Altyapı geliştirme ihtiyaçlarının belirlenmesi

(2) Belediyelerin operasyonel giderlerinin azaltılması için belediye süreçlerinin optimizasyonuna yönelik faaliyetlerin belirlenmesi.