Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP
Soyut Ve Somut Kültürel Mirasın Korunması Projesi

SOYUT VE SOMUT KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI PROJESİ

Bölgesel kalkınmanın temel stratejileri arasında ekonomik büyüme ile birlikte kültürel kalkınmanın da sağlanması yer almaktadır. Kültürel kalkınmanın içinde, kültürel mirasın korunmasının yansıra, eğitim düzeyinin yükseltilmesi, sosyal projeler, kültürel etkinliler, çevresinin koruması da yer almaktadır. Ekonomik kalkınmanın önemli bir parçası olan kültürel miras, yeni istihdam alanları oluşturularak yoksulluğun azaltılmasında, Bölge’nin kültür ve turizm odaklı gelir düzeyinin arttırılmasında, kültürel ve sosyal yapının oluşmasında, kültürel bilgi ve kapasitelerinin, uluslararası ilişkilerin, kültürel etkileşimin geliştirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Projenin en önemli amacı, Türkiye’nin en önemli soyut ve somut kültür varlıklarına sahiplik yapan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan soyut ve somut kültürel mirasın yaşatılarak bir sonraki nesillere aktarılmasıdır.

Kültürel mirasın, koruma-kullanma dengesi gözetilerek turizm odaklı değerlendirilmesi bölgesel kalkınma yaklaşımının temel hedeflerinden biridir. İnsan odaklı bir proje olan Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında, kültürel mirası korumak ve yerel halkın kullanımı ile turizme yönelik koruma-kullanma dengesi içerisinde kullanımını sağlamak, GAP Bölge Kalkınma İdare’sinin en önemli amaçlarından birini oluşturmaktadır. Bu kapsamda, bölgede desteklenecek projeler ile soyut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması; dolaylı olarak da ekonomik büyümeye destek olunması hedeflenmiştir.

Bu amaçla desteklenen projeler aşağıdaki gibidir:

  • 2019 – Şanlıurfa – Nostaljik Oyun Parkı Projesi
  • 2020 – Gaziantep – Nostaljik Çocuk Oyun Parkı Projesi
  • 2021 – Kilis – Farklı Kültürler Bayram Yerinde Buluşuyor Projesi
  • 2021 – Mardin – Mardin Halkı Kültürünü Yaşatıyor Projesi
  • 2021 – Adıyaman – Geçmişine Misafir Ol Projesi