Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP
Sulama Yatırımları Etki Değerlendirmesi Projesi

Sulama Yatırımları Etki Değerlendirmesi Projesi

Proje Adı: Sulama Yatırımları Etki Değerlendirmesi Projesi

Projenin Yatırıma Alındığı Başlama-Bitiş Tarihi: 2015-2019

Gerekçe; GAP Projesinin tamamlanmasıyla ortaya çıkacak yüksek tarım ve sanayi potansiyeli ile bölgede ekonomik hasılanın 4,5 kat artması ve yaklaşık 3,8 milyon kişiye istihdam olanağı sağlanacağı öngörülmesine rağmen, bölgede yaşanan aşırı sulama, öngörülen ürün deseninin gerçekleştirilememesi, etkin pazarlama kanallarının oluşmaması, pompaj sulamaların aşırı maliyetleri vb. problemler nedeniyle tarım sektörü bu beklentileri karşılayamamaktadır.

Amaç;

  • Her bir sulama projesinin üniteleri ve toplu bireysel sulama alanlarının özelinde yönetim bilgi sisteminin kurulması,
  • Ekolojik, ekonomik, sosyal ve teknik kısıtları dikkate alınarak tarım sisteminin (bitkisel ve hayvansal üretim ile girdi temini, ürün işleme, pazarlama vb) işletme büyüklük gruplarına göre optimizasyonun yapılması,
  • Elde edilen sonuçları, gerçekleştirebilecek teknik, ekonomik ve politik araçların geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Hedef; Her bir sulama projesinin üniteleri ve toplu bireysel sulama alanlarının özelinde yönetim bilgi sistemini kurmak; ekolojik, ekonomik, sosyal ve teknik kısıtları dikkate alınarak tarım sisteminin (bitkisel ve hayvansal üretim ile girdi temini, ürün işleme, pazarlama vb) işletme büyüklük gruplarına göre optimizasyonu yapmak ve sonuçlarını gerçekleştirebilecek teknik, ekonomik ve politik araçları geliştirerek karar vericilerine sunmak.

Proje, kapsamında DSİ, GTHB, Ankara Üniversitesi başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte yürütülmektedir.

Yapılan Çalışmalar; 

  • Projenin uygulama aşamasına geçilmeden önce tüm ana paydaşlar tarafından projenin sahiplenilmesi ile etkili bir koordinasyon ve işbirliği içerisinde yürütülmesinin sağlanması amacıyla, “Proje Başlangıç Raporu” hazırlanmıştır.
  • 27-28 Ekim 2017 tarihleri arasında Şanlıurfa’ da “Sulama Yatırımları Etki Değerlendirme Başlangıç Çalıştayı” düzenlemiştir. Gerçekleştirilen çalıştay ile tüm ilgili tarafların görüş ve önerileri alınarak mevcut durum ortaya konmuş olup, proje metninde bu hususlar dikkate alınarak proje faaliyetleri güncellenmiştir.