Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

GAP
Suriye Krizinin Etkilerinin Azaltılması Projesi

GAP BÖLGESİ’NDE SURİYE KRİZİNİN ETKİLERİNİN AZALTILMASI PROJESİ

GAP Bölgesi’nde Suriye Krizinin Etkilerinin Azaltılması Projesi; Avrupa Birliği finansmanıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) Başkanlığı tarafından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gaziantep Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ve Şanlıurfa Belediyesi ile işbirliği içinde yürütülmektedir.

Proje ile, Suriye kriziyle birlikte artan nüfusa bağlı olarak özellikle Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde yerel kaynaklar üzerindeki baskının hafifletilmesi, bölge halkı ve geçici koruma altındaki Suriyeli nüfusun desteklenmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında öncelikle sanayi ve hizmet sektöründe Türk vatandaşlarına verilen mesleki eğitimlerin çeşitlendirilerek geçici koruma altındaki Suriyelilere de açılması, bu yolla bölge halkının ve Suriyeli nüfusun mesleki becerilerinin geliştirilmesi, iş bulma şanslarının artırılması ve geçimlerine kısa ve uzun vadede destek olunması hedeflenmektedir. Sanayi ve hizmet sektörüne yönelik mesleki eğitimler Gaziantep’te gerçekleştirilecek.

İkinci olarak, Şanlıurfa’da uygulanacak olan projenin atık yönetimi bileşeniyle, atık yönetimi ve rehabilitasyonu alanında yerel hizmet sağlayıcılarının kapasitelerinin desteklenmesi, bölge halkının ve Suriyeli nüfusun hizmetlerden daha iyi yararlanmasının sağlanması planlanmaktadır. 5.3 milyon Avro tutarında olan projenin tamamı Avrupa Birliği finansmanıyla desteklenmektedir.  Temmuz 2015’te başlayan projenin, Ocak 2017’de tamamlanması hedeflenmektedir.

Ayrıca İdaremiz koordinasyonunda, 4 – 5 Şubat 2016 tarihleri arasında "Güneydoğu Anadolu Bölgesi İçin Kapsayıcı, Sürdürülebilir ve Dayanıklı Büyüme Gündemi Arama Çalıştayı" nın ilki Şanlıurfa da gerçekleştirilmiştir. Çalıştay kapsamında; kapsayıcı, sürdürülebilir ve dayanıklı büyümeyi sağlama doğrultusunda bir stratejik çerçevenin geliştirilmesi, 2016 - 2023 dönemine ilişkin sektörel ve/veya tematik bazda öncelikli müdahale alanlarının tanımlanması ve Suriye krizinin GAP Bölgesi üzerinde sosyoekonomik ve mekânsal etkilerinin azaltılmasına yönelik ihtiyaçların belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte kurumsal rol ve sorumluluklar ile öncelikli eylemlerde belirlenecektir. Söz konusu çalıştayın ikincisi, merkezi düzeyde kurum temsilcilerinin de katılımı ile 15 Mart 2016 tarihinde Ankara da düzenlenmiştir.