Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
Tarımsal Araştırma Projesi

Tarımsal Araştırma Projesi                        

 Gerekçe; GAP Kapsamında sulamanın kademeli olarak Bölge’de geliştirilmesi ile su girdisinin yanı sıra tarımsal üretime konu olan bitkiler, yetiştirme teknikleri ile hayvancılık ve en önemlisi tarımsal üretimin çehresi tamamen değişecektir. Sulamaya açılacak yaklaşık 1.7 milyon hektar alanda yetiştirilecek ürünlerin hangi tür ve çeşitlerin Bölge’ye adapte olabileceğinin daha önceden bilinmesi ile konudan doğrudan sorumlu kurum ve kuruluşların kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarını yapmaları kolaylaşacaktır. Böylece çiftçi eğitimleri, tohumluk, gübre, zirai mücadele ilaçları temini ile yetiştirilecek ürünlerin pazarlanması ve işlenmesine yönelik çalışmalar hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirilecektir.

Amaç; GAP Bölgesi’nde ekolojik, ekonomik ve pazar koşullarına en uygun üretim sistemlerinin saptanarak bilimsel bulguların rapor haline getirilmesidir.

Hedef; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sulama sonucu ortaya çıkacak tarımsal potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesinin temini için Bölgede yapılması gerekli tarımsal araştırma-inceleme ve geliştirme hizmetlerinin gerçekleştirilmesidir.

Yapılan Çalışmalar; Proje kapsamında, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Siirt Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili araştırma kurumları ile 1989 yılından beri araştırma faaliyetleri yürütülmektedir.

Proje ile GAP Bölgesi’nde sulama sonucu ortaya çıkacak tarımsal potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi için gerekli araştırma-geliştirme projeleri desteklenmektedir.

Kurum Kuruluşlar ile yapılan çalışmalar;

 Projeye özel “Tarımsal Araştırma Geliştirme İstasyonu” kurulmuş, birçok proje ve denemeler gerçekleştirilmiş daha sonra GTHB’ na devredilmiştir.

ICARDA ile Eylül 1999’da başlatılan ve “Çayır-Mera Islahı ve Yem Bitkilerinin Üretiminin Geliştirilerek, Küçükbaş Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi” tamamlanmıştır. “GAP Bölgesi’nde Yemeklik Baklagiller ve Tahıl Çeşitlerinin Denenmesi Uygun Tohumluk Üretimi Sisteminin Geliştirilmesi Projesi” nin I. aşaması tamamlanmış olup, II. aşaması devam etmektedir.

Tarımsal Araştırma Projesi ile Bölgede sulama sonucu ortaya çıkacak tarımsal potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi için gerekli araştırma-geliştirme projeleri desteklenmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında 2009 ve 2018 yılları arasında toplam 28 adet projeye toplam 4.565,017 TL kaynak aktarılmıştır.

Harran üniversitesi Yapılan Çalışmalar;

2008 Yılında GAP Bölgesinde Zeytin Yetiştiriciliğinde ve İşleme Sanayinde Mevcut Durumun Belirlenmesi ve Gelişme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma Projesi

2013 Yılında; Harran Üniversitesi Rektörlüğü ile Türkiye’nin güney sınırı boyunca yer alan “Mayınlı Alanların Alt Gelişim Projesi’nin” final raporu hazırlanmıştır.

2014 Yılında; Harran üniversitesi Ziraat Fakültesi ile “Urfa İsot Biberinin Özelliklerinin Belirlenerek Pazar Potansiyelinin Artırılması Projesi”,

2015 Yılında “GAP Bölgesine Uygun Yerel Zeytin Çeşitlerinin Çoğaltma Olanaklarının Geliştirilmesi Projesi” 

2016 yılında 2 proje desteklenmeye alınmıştır.

 • “Geleneksel ve Biyoteknolojik Yöntemlerin Uygulanması Yoluyla, GAP Bölgesi Yerel Patlıcan Populasyonlarından Nitelikli Islah Materyalinin Elde Edilmesi Projesi”
 • “Farklı Taze Biberlerden Ürretilen İsotların Özelliklerinin Ve Tüketici Talebini Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi” projeleri desteklenerek uygulamaya geçilmiştir.

2017 yılında

 • “Urfa Menengiç Sakızından Uçucu Yağın Üretilmesi Projesi” desteklendi.

Dicle üniversitesi ile Yapılan Çalışmalar

2010 Yılında;

 • Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile “GAP Bölgesinde Tohumluk Üretim ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bitkisel Gen Kaynakları Projesi” desteklendi. Proje kapsamında “Tohumluk Tesisi” kurulmuş olup, sertifikalı tohum üretimi devam etmektedir.

2013 yılında

 • “Imidazolinone Herbisitlere Toleranslı (Clear Field) Buğday Çeşitlerinin Geliştirilmesi Projesi” 

2016 yılında

 •  “Üzümün Katma Değerli Farklı Ürünlere Dönüştürülmesi ve Besin İçeriklerinin Saptanması Projesi” desteklenmiştir.

2017 yılında

 • “Kuzu ve Oğlaklar Ölmesin Projesi” desteklenmiştir.

Adıyaman Üniversitesi İle Yapılan Çalışmaları;  

2009 yılında

 • “Bazı Yerli ve Yabancı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Adıyaman Ekolojik Koşullarına Adaptasyonlarının Araştırılması Projesi” desteklendi.  

2016 yılında

 • Harran Ovasında Sulama Sonrası Arazi Kullanımının Toprak Organik Karbon Dinamiğine Etkisi Ve Arazi Bozunumunun Dengelenmesi Yaklaşımı Projesi” desteklendi.

Gaziantep Üniversitesi ile Yapılan Çalışmalar:  

2012 yılında

 • “Fide ve Süs Bitkileri Üretim Serası Kurulum Projesi”  desteklendi.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GAP TAEM) ile Yapılan Çalışmalar:

2014 yılında

 • “Şanlıurfa Bağcılığın Geliştirilmesi” ve
 • “Şanlıurfa İlinde Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Yerel Üzüm Çeşitlerinin Çardak Sistemindeki Performanslarının Belirlenmesi Projesi” olmak üzere 2 proje desteklendi

Siirt Üniversitesi İle Yapılan Çalışmaları;

2016 yılında

 • Bazı Önemli Tıbbi Ve Aromatik Bitkilerin Siirt İlinde Tarımının Yaygınlaştırılması Projesi” desteklendi.

2017 yılında

 • “Siirt İli Zivzik Narı Üretim Alanlarında Bulunan Zararlı Böcek Türlerinin Tespit Ve Önemli Türlerin Mücadelesi Projesi” desteklendi.
 • “Farklı Susam Genotiplerinin Siirt İli Koşullarında Yetiştirme Olanaklarının Araştırılması Projesi “ desteklendi.

Şırnak Üniversitesi İle Yapılan Çalışmaları;

2017 yılında

 • “Modern Bağcılık Ve Meyveciliği Geliştirme Ve Benimsetmeye Yönelik Koleksiyon Bahçesi Tesisi Projesi” desteklendi.

 Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü ile;

2017 yılında

 • “Ae-Ge Serası Projesi” desteklendi

2018 yılında desteklenen projeler

 

Kurum

Projeler

Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü

Diyar-Badem Adıyaman’dan Evlerinize Gelen Güven

Dicle Üniversitesi

Buzağılar Ölmesin Projesi

Birecik Kaymakamlığı

GAP Bölgesinde Sürdürülebilir Su Ürünleri Üretimi Projesi

Harran Üniversitesi

Endüstriyel İşlem Sırasında Atık Olarak Atılan Yeşil Antep Fıstık Kabuğunun Fitoterapotik ve Takviye Edici Gıda Ürünü Olarak Kullanım Potansiyelinin Araştırılması Projesi

Peynirlerde Brusella Antijenlerinin Tespitine Yönelik Test Kiti Geliştirilmesi, Risk Değerlendirmesi ve Üretici Bilincinin Yükseltilmesi Projesi

Şırnak Üniversitesi

Şırnak İli Koşullarında Soya Bitkisinin 2. Ürün Olarak Yetiştirebilme Olanaklarının Araştırılması Projesi