Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
Mustafa Kemal ATATÜRK
KURUMSAL
Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği için Bölgede Öncelikli Tarımsal Ürünler Belirleniyor

01 Ağustos’ta Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde, 02 Ağustos’ta ise Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nda görüşmeler gerçekleştirildi.

GAP Bölgesi’nde Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi kapsamında filtreleme yaklaşımı sonucunda bölgede başat ve değer zinciri içinde işlenerek katma değer kazandıran tarımsal ürünlerin belirlenmesi için çalışmalara başlandı. Bu kapsamda, 01 Ağustos tarihinde Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde, 02 Ağustos tarihinde ise Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nda tarımsal ürün üreticileri ve sanayicilerle odak grup görüşmeleri gerçekleştirildi.

Odak grup görüşmelerinde tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayide kaynak kullanımını olumsuz yönde etkileyen faktörler ve iyileştirilmesi için gereken tedbirler değerlendirildi. Odak grup görüşmeleri, ilerleyen dönemde işletme bazında yürütülecek verimlilik temelli değer zinciri analizleri ve veri derleme çalışmaları için zemin oluşturacak.

Odak grup görüşmelerinde üreticiler ve sanayiciler bölgede üretilen Antepfıstığı, buğday, zeytin, pamuk, kırmızı mercimek, biber ve üzüm gibi ürünlerin üretimi ve işlenmesinde kaynak verimliliği ile ilgili sorunları dile getirdi. Gübre, enerji, su, işgücü, depolama gibi faktörler üretim verimliliği açısından değerlendirilirken aynı zamanda kaynak verimliliğini artırmaya yönelik atıkların değerlendirilmesi, enerjinin verimli kullanılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelinmesi, suyun akılcı kullanımı, ekosistem hizmetlerinin değerlendirilmesi, iklim değişikliğinin etkileri gibi hususlar da ele alındı.

Proje kapsamında yapılan filtreleme yaklaşımı ile öncelikli 10 ürün seçilecek, birincil tarımsal üretimden işleme ve tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamaları kapsayacak şekilde değer zinciri analizi yapılacak, zincirde verimlilik kayıplarının hangi aşamalarda yaşandığı veya verimlilik potansiyelinin hangi noktalarda bulunduğu tespit edilecek. Bu süreç anketler ve odak grup görüşmeleri ile desteklenecek. Daha sonra seçilecek 5 öncelikli tarımsal ürün özelinde üretimden işleme ve pazara ulaşıma kadar tüm süreçleri kapsayacak şekilde entegre kaynak verimliliği odaklı pilot uygulamalar tasarlanacak.

GAP Bölgesi’nde Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi; GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik işbirliği ve Kalkınma Bakanlığı’nın desteği ile yürütülüyor. Projeyle; tarım ve tarıma dayalı sanayide üretim süreçlerinde kaynakların etkin ve verimli kullanılması, böylece bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunulması hedefleniyor.


Fotoğraflar
Haber Tarihi : 4 Ağustos 2017 - Okunma Sayısı : 1025