Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
Mustafa Kemal ATATÜRK
KURUMSAL
Tarımsal Üretimde Kaynak Verimliliği Eğitimi Gerçekleştirildi

GAP Bölgesi’nde Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi kapsamında, Şanlıurfa’da Tarımsal Üretimde Kaynak Verimliliği Eğitimi gerçekleştirildi.

GAP Bölgesi’nde Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi, üretim süreçlerinde kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını ve sürdürülebilir bölgesel kalkınmaya katkı sunulmasını hedefliyor. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP)  teknik işbirliği ile geliştirilen proje Kalkınma Bakanlığı’nca destekleniyor. Proje kapsamında düzenlenen eğitime GAP Bölgesi illerinde yer alan kurumlar, kalkınma ajansları, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve ziraat odalarından temsilciler katıldı.

 

Dünyada toprak, su, enerji, doğal kaynak, hammadde, teknoloji ve insan sermayesi gibi faktörlerin üretim süreçlerinde etkin ve verimli kullanımı, hem sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılabilmesi, hem de küresel ölçekte rekabet avantajının sağlanabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Kaynakların etkin bir biçimde kullanımı, üretim süreçlerinden kaynaklı çevre eksenli olumsuzlukların azaltılmasına ve kaynakların sürdürülebilir olarak sağlanmasına da ayrıca katkı sunuyor.

 

Ekonomik faaliyetlerde üretim faktörlerinin ve kaynakların sürdürülebilir ve verimli biçimde kullanılması, Türkiye’nin ulusal kalkınma gündeminde de önemli bir tedbir olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, 10. Kalkınma Planı kapsamında öngörülen öncelikli dönüşüm programları arasında yer alan (i) Üretimde Verimliliğin Arttırılması Programı, (ii) Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı, (iii) İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı ve (iv) Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programının hayata geçirilmesi ile “kaynak verimli” bir ekonomik yapıya geçişin temelleri oluşturuluyor.


Fotoğraflar
Haber Tarihi : 4 Mayıs 2018 - Okunma Sayısı : 462