Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

KURUMSAL
Taşeron İşçi Başvurusu Kabul - Red Edilen Personel Listesi

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROSJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Tespit Komisyonu Başkanlığı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Bölge Müdürlüğünde  Şanlıurfa’da 4734 sayıl Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmeti alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerin 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. Madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna ve geçici işçi pozisyonuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, başvurusu kabul edilerek sınava katılmaya hak kazanan ve başvurusu kabul edilmeyerek sınava girmeye hak kazanamayan kişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır.

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan usul ve esaslar esasların 10 Maddesinde belirtilen “İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece (internet veya kurumlarca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.” Maddesi uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınava girme hakkı elde edemeyenlerin, ilan tarihinden itibaren 3 gün içerisinde (16 Şubat 2018 mesai bitimine kadar) başvuru yaptıkları birimlere gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. İtiraz edilmemesi halinde sınava girmeye hak kazananlara ait listeler kesinleşecektir.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile hak kazanamayan kişilere ilanen tebliğ olunur.

EK-1

EK-2

EK-3

EK-4

EK-5

EK-6Duyuru Tarihi : 14 Şubat 2018 - Okunma Sayısı : 4388