Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

KURUMSAL
Taşeron olarak çalışan işçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına ve Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçiş Sözlü Sınav Sonuçları

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesinin; geçici 23. Maddesi Gereği Taşeron olarak çalışan işçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına ve Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçiş Sözlü Sınav Sonuçları Duyurusu

24.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına ve geçici işçi pozisyonlarına geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. Maddesinin uygulanmasına dair usul ve esasların belirlendiği tebliğde belirtilen şartlar dahilinde tespit komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Başkanlığımız bünyesinde çalıştırılan taşeron işçilerden başvuruları kabul edilenler için yapılan sözlü sınav sonuçları aşağıda ilan edilmiş olup, sonuçlara ilişkin itirazların 28 Mart 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar yapılması hususu ilanen tebliğ olunur.

SÜREKLİ İŞÇİ

GEÇİCİ İŞÇİ

 

AÇIKLAMA: Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmaları devam etmekte olup, sınavda başarılı olup atamaya hak kazananlar ile kadroya atanıp işe başlayanlardan; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlananlar, kadroya geçirilmez, geçirilmiş olanların ise iş sözleşmeleri ilgili mevzuatı uyarınca fesih edilerek istihdamına son verilir.​Duyuru Tarihi : 26 Mart 2018 - Okunma Sayısı : 2093