Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

KURUMSAL
Uluslararası Mardin Kadın Sempozyumu

Türkiye ve dünyada kadınlara yönelik toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve ayrımcılık artış göstermeye devam ediyor. Bu tablo karşısında ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik politikalarının güçlendirilmesi ve sürekli kılınması için başta kamu kurumları olmak üzere toplumun tüm kesimlerine görev ve sorumluluklar düşmektedir. Ayrıca uluslararası toplumun, devletlerin mülteci politikaları ve kadın özelinde mülteci sorunu üzerinde durulmalıdır. Toplumsal cinsiyet kavramının anaakımlaşması adına ve mülteci kadınların zor hayatını minimize etmek için yerel düzeyde bütüncül mekanizmaların işletilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, kadına yönelik şiddetin, istismarın, sağlık sorunlarının, işsizliğin, ayrımcılığın önlenmesi ve yaşadığımız yerleşimlerin birer kadın dostu kent haline getirilebilmesi önemlidir.

 

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı, kadın ve kız çocuklarının yaşam kalitesini yükseltecek hizmet tasarımı ve sunumuna ilişkin yerel eşitlik mekanizmalarının oluşturulması için, katılımcı bir süreçle ortak aklın oluşturulacağı, ilgili tüm kesimlerin görüşlerinin alınacağı bir “Uluslararası Mardin Kadın Sempozyumu”nu hazırlamaya karar vermiştir. “Uluslararası Mardin Kadın Sempozyumu” Mardin’de toplumsal cinsiyet eşitliği hususunda yerel yönetimin, akademisyenlerin, Uluslararası katılımcıların, STK’ların, kadın örgütlenmelerinin ve Mardinli kadınların bir araya gelerek fikir üretebileceği bir zemin olarak kurgulanmıştır. Bu sempozyumumuz toplamda üç günde gerçekleştirilecektir. Birinci gün iki farklı oturumdan oluşacaktır. İkinci günde de iki farklı oturum şeklinde devam edilecektir. Birinci ve ikinci günlerde her oturumun kendine ait ana başlıkları ve alt başlıkları olacaktır. Bu konu başlıklarıyla ilgili belirlenen akademisyenler sunumlar gerçekleştirecektir. Sunumlardan sonra konuyla ilgili tartışmalar ve sorular şeklinde sürecektir.

 

 

http://mardinkadinsempozyumu.com/

 

 Duyuru Tarihi : 24 Eylül 2018 - Okunma Sayısı : 1927