Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Yerel Yönetim Personeli Kapasite Artırımı Projesi

Proje Kitapçığı

Proje Neyi Amaçlıyor:

Adıyaman, Batman, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Mardin, Siirt, Sanlıurfa ve Sırnak illerindeki Büyüksehir, İl, Ilçe, Belde Belediyeleri ile İl Özel Idarelerinin sundugu hizmetlerin yelpazesinin genisletilmesi, kalitesinin ve etkinliginin arttırılması amacıyla, insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik egitim ihtiyaç analizlerinin yapılması ve bu ihtiyaçları gidermeye yönelik egitim programlarının uygulanmasıdır.

Projenin Hedef Grubu:

GAP Bölgesinde kapsamında bulunan Belediye ve İl Özel Idareleri personelleri.

Projenin Neyi Hedefliyor:

  • Belediye ve İl Özel İdareleri tarafından verilen hizmetlerin kalitesinin ve etkinliğinin artırılması için kurum çalışanlarının kapasitesinin artırılması,
  • Eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılması,
  • İhtiyaç duyulan her türlü eğitimlerin programlanması ve gerçekleştirilmesi,
  • Bölge yerel yönetim birimlerinin ulusal ve uluslararası bilgi ve deneyimlere erişimini artıracak platformların kurulması.

Projenin Dayanağı:

Proje, 2014-2018 döneminde uygulanacak olan GAP Eylem Planı “Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi” bileşeni “Yerel Yönetimler” Eylemi altında yer alan KK.2.2 nolu faaliyet.

Projenin Süresi: 2015 – 2018

Proje Alanı:

Adıyaman, Batman, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak İlleri.

Her türlü bilgi ve paylasım için GAP Bölge Kalkınma Idaresi Baskanlıgı ile egitim@gap.gov.tr maili veya (0414) 317 20 00 numaralı telefonu aracılıgıyla (Egitim Koordinatörlügü) iletisime geçebilirsiniz.