Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

GAP
Tamamlanan Projeler

Tarım Projeleri

Mardin Ceylanpınar Bölgesi Yeraltı Suyu Fizibilite Etüdü
GAP Bölgesi Su Ürünleri Üretim ve Tüketiminin Arttırması Etüd Projesi
GAP Bölgesi’nde Tarımsal Mekanizasyon Gereksinimleri Etüdü Projesi
Şanlıurfa İli Arazi Düzenlemesi (Toplulaştırma) Projesi
GAP Sulama Sistemlerinin İşletme, Bakım ve Yönetimi Projesi
GAP Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Proje Paketi
GAP Bölgesi Yaş Sebze ve Meyve Hasat Sonrası Teknolojileri Projesi
GAP Alanındaki Tarım İşletmelerinin Analizi; Kısa, Orta ve Uzun Vadedeki Kredi İhtiyaçlarının Araştırılması
Tarım Ürünleri Pazarlaması ve Bitki Deseni Planlaması ile Pazarlama ve Bitki Deseni Planlaması Çalışmasının Entegrasyonu Projesi

Sosyal Projeler 

GAP Bölgesi Toplumsal Değişme Eğilimleri Araştırması
GAP Bölgesi’nde Kadının Statüsü ve Kalkınma Sürecine Entegrasyonu Araştırması
GAP Bölgesi Nüfus Hareketleri Araştırması
GAP Bölgesi Baraj Göl Aynası Altında Kalacak Yörelerde İstihdam ve Yeniden Yerleştirme Sorunları Araştırması
GAP Sulama Sistemlerinin İşletme, Bakım ve YönetimiSosyoEkonomik Çalışma
ŞanlıurfaHarran Ovalarında Tarla İçi ve Köy Geliştirme Projesi Sosyal Değerlendirme Çalışması
Birecik Barajı’ndan Etkilenen Nüfusun Yeniden Yerleşimi, İstihdamı ve Ekonomik Yatırımları İçin Planlama ve Uygulama Projesi
Küçük Ölçekli Gelir Getirici Projeler
Taşımalı Eğitim Projesi
Ekonomik Kalkınma Ajansı (EKA) Model Etüdü
ŞanlıurfaHalfeti’de Kırsal/Kentsel Bütünleşme Programı 

Sağlık Projeleri

Halk Sağlığı Projesi 
Şanlıurfa’da Şark Çıbanı (Leishmaniasis) Projesi
Türkiye’de Sıtma Birimlerinin Ulusal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi

Kültür  Turizm Projeleri

Birecik, Halfeti, Suruç İlçelerinin Taşınmaz Kültür Varlıklarının Belgelenmesi
Acırlı (Midyat  Mardin) Sit Alanı Çevre Düzenleme Projesi
GAP Bölgesi'nde Kültür Varlıklarının Korunması, Yaşatılması ve Tanıtılması Sempozyumu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Arkeolojik Yerleşmelerin Taranması Projesi
GAP Bölgesi’nde Kültürel Mirasın Geliştirilmesi Programı

Çevre Projeleri

Diyarbakır ve Yöresi Çevre Araştırma Projesi
GAP Sulama Sistemlerinin İşletmeBakımı ve Yönetimi (MOM) Kapsamında Pilot Sulama Alanında ÖnÇevresel Etki Değerlendirmesi
Atatürk Baraj Gölü AltBölge Gelişme Planı
GAP Çevre Eğitimi Projesi
Adıyaman Eko Kent Planlama Yaklaşımı
GAP Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi
GAP Bölgesi Yaban Hayatı Projesi
GAP Bölgesinde Suyun Verimli Kullanımı Konusunda Kapasite Geliştirme Programı

CBS Projeleri

GAP Coğrafi Bilgi Sistemi Fizibilite Çalışması ve Pilot Proje Uygulaması
GAP Kentsel Sanitasyon ve Planlama Projesi; Diyarbakır Kenti İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri

Altyapı Projeleri

GAP Bölgesi Ulaşım ve Altyapı Projesi (BUA)
GAP Bölgesi Ulaşım ve Altyapı Projesi (BUA) Yönetici El Kitabı
Şanlıurfa Stol Tipi Hava Meydanı Terminal Binası ve Kule Yapımı İle Mefruşat Temini İnşaatı
Gaziantep Katı Atık Projesi 
Harran Üniversitesi İdari Binası Kaba İnşaatı
Harran Üniversitesi Kampusu Vaziyet Planı ve Ziraat Fakültesi Mimari Proje Yarışması 
Kanalizasyon Şebeke ve Arıtma Tesisi Uygulama Projeleri
GAP Uluslararası Havaalanı Proje Yapımı 
Halfeti Kentsel Gelişme Projesi 
Köy İçmesularının Yaygınlaştırılması Projesi 
GAP Bölgesi’ndeki Yerleşmelerde Ortaya Çıkacak Acil Altyapı Sorunlarının Çözülmesi Amacıyla Bölge Belediyelerine Yapılan Ayni Yardımlar
İluh Deresi Islahı, Taşkın Kontrolü ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı
Akçakale Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
Ceylanpınar Kanalizasyon ve Arıtma Tesisi Projesi
GAP Bölgesi Katı Atık Yönetimi Projesi 
Kilis Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Yapımı Ve Mevcut Saha Rehabilitasyonu 
Nizip Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Yapımı 
Kahta Kanalizasyon ve Arıtma Tesisi Projesi 
Adıyaman Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Yapımı ve Mevcut Saha Rehabilitasyonu 
Mardin Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Yapımı ve Mevcut Saha Rehabilitasyonu 

Dış Kaynaklı Projeler

GAP Sürdürülebilir Kalkınma Programı (GAP UNDP Şemsiye Programı)